Groen, samen met Ecolo

Samen met Ecolo zetten we ons als groen in voor een groene, inclusieve gemeente waar het goed wonen is voor iedereen.

Ukkel is een leuke gemeente die een modern, dynamisch, sociaal en groen beleid verdiend. Een leefbare moderne mobiliteit, kwaliteitsonderwijs en voldoende aanbod aan kinderopvang, basisdemocratie in de wijken en een actief cultureel aanbod zijn belangrijke aandachtspunten voor een innovatieve open gemeente waar verschillende gemeenschappen interactief samenleven.

Geboren in Limburg, maar opgegroeid en altijd geleefd op verschillende plaatsen in Brussel, kwam ik 17 jaar geleden in Ukkel wonen. Ik ben gehuwd en we hebben samen twee dochters.

Ik liep atheneum in Oudergem, ging naar de universiteit aan de Vrije Universiteit Brussel waar ik hedendaagse geschiedenis studeerde en startte dan mijn professionele carrière in de sociale sector, coördinatie van een migrantencentrum, leiding van een organisatie gelieerd aan het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en dan advies voor de publieke sector. Nu ben ik directeur policy advies voor een advieskantoor dat werk voor de Europese instellingen.

Een leefbare moderne mobiliteit, basisdemocratie in de wijken en een actief cultureel leven

Verontrustende uitdagingen in de wereld zoals de klimaatopwarming, de problemen van verstedelijking en het opbouwen van samenlevingsmodellen voor leefbare steden en de opportuniteiten en bedreigingen van de digitalisering van de samenleving, hebben me aangezet om recent lid te worden van Groen. Ik besloot om op te komen op de lijst van Ecolo in Ukkel omdat, ook al worden de wereldproblemen niet opgelost op gemeentelijk vlak, je de wereld toch ook verandert door je concreet in te zetten in je lokale directe omgeving.

Ik wil zo een engagement opnemen voor een groene, inclusieve gemeente waar het goed wonen is voor iedereen. Ukkel is een leuke gemeente die een modern, dynamisch, groen beleid verdiend. Een leefbare moderne mobiliteit, basisdemocratie in de wijken en een actief cultureel leven zijn belangrijke aandachtspunten en gezien mijn echtgenote rolstoelgebruikster is toegankelijkheid voor ons een belangrijke prioriteit.

Patrick Wauters Groen kandidaat Ukkel

Patrick Wauters
De kandidaat van Groen